Глазова українська мова 5 клас

Номер 477

Умова:

Прочитайте прислів'я. Яке лексичне значення має в кожному реченні слово голова?
1. Як голова сивіє, чоловік мудріє. 2. Хліб - усьому голова. 3. Скільки голів, стільки й думок. 4. Голова має слухати серце, а серце голову. 5. Не той голова, що дуже кричить, а той, хто вміє навчить. 6. Аби голова пройшла - хвіст дожене. 7. Дурний язик - голові не приятель. 8. Сир гарний, та голова мала.
Довідка. Частина тіла людини або тварини. Орган мислення; мозок. Керівник установи, організації, товариства та ін. Авторитетна особа. Основне, головне в чомусь. Перші ряди, передня частина чогось. Продукт харчування у вигляді кулі або конуса.
Витлумачте значення прислів'я «Біда тому колективу, де голова без голови».

 

ГДЗ відповідь:

1. Голова - частина тіла людини або тварини. 2. Голова -основне, головне в чомусь. 3. Голова - орган мислення; мозок.
4. голова - орган мислення; мозок. 5. Голова - керівник установи, організації, товариства та ін.. 6. Голова - перші ряди, передня частина чогось. 7. Голова - орган мислення; мозок. 8. Голова -продукт харчування у вигляді кулі або конуса.