Глазова українська мова 5 клас

Номер 481

Умова:

Прочитайте словосполучення. Укажіть, у якому випадку багатозначні слова вжиті у властивому їм (прямому) значенні, у якому - в переносному. Подібність яких ознак предметів чи явищ стала основою вживання слів у переносному значенні?
- Гарячий чай, гарячий прийом;
- дитина йде, сніг іде;
- медовий пиріг, медовий погляд;
- крила сокола, крила пісні;
- м'яка вовна, м'який клімат;
- пливе човен, пливе думка.
У якому стилі слова в переносному значенні вживаються найчастіше?

 

ГДЗ відповідь:

Пряме значення: гарячий чай, дитина йде, медовий пиріг, крила сокола, м'який клімат, пливе думка.
Переносне значення: гарячий прийом, сніг іде, медовий погляд, крила пісні, м'який клімат, пливе думка.