домашня робота Глазова 5 клас українська мова гдз

Номер 482

Умова:

Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери. Підкресліть слова, вжиті в переносному значенні.
Сонечко почало з-за гори випл. .вати, воно грало, усміхалося. Як л..генькі блискавочки, забігали по з..млі його промені, кришталем заіскрилася роса на з..леній траві. Л..генький віт..рець скрізь ро..носить тепло раннього літн..ого ранку. Хороше так, в..село!
За Панасом Мирним.
Доведіть, що переносне значення слова стає зрозумілим лише у зв'язку з іншими словами.
Визначте стиль уривка. Чому вживання слів у переносному значенні властиве передовсім цьому стилю?

 

ГДЗ відповідь:

482