українська мова 5 клас

Номер 485

Умова:

Прочитайте. Укажіть ужиті в переносному значенні слова, розкрийте це значення.
1. Хочеться теплим словом зворушити когось (Д. Загул). 2. Слова її щебетали соловейками на калинових губах, пурхали по всій хаті, витьохкували й виспівували (За Є. Гуцалом). 3. 0 рідне і вільне, незраджене слово, завзято і весело грай! (Янка Купала). 4. Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів (В. Голобородько).
Укажіть речення, ускладнені звертанням та однорідними членами, поясніть розділові знаки в них.

 

ГДЗ відповідь:

485 1

485 2