українська мова 5 клас

Номер 498

Умова:

Прочитайте прислів'я, визначте в них синоніми. Які з них є абсолютними?
1. Не лукав, не хитруй, а добре працюй. 2. Де багато шуму й гамору, там мало толку. 3. Диво - як сито, а чудо - як решето. 4. З пустого в порожнє переливати нічого. 5. Куций безхвостого не дожене. 6. Де можна в лантух, там мішка не треба.
7. Хвалився горщик, що розіб'є казана. 8. Хто збився з дороги, той радий і стежині. 9. Глузд за розум завернув.
10. 3 нього ні діла, ні роботи.

 

ГДЗ відповідь:

498