Глазова українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 501

Умова:

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте синоніми. Якими частинами мови вони є?
1. Будь Україно сильна могутня (Р. Купчинський). 2. Дай Боже мужність бути ніжним ласкавим добрим нелихим
(М. Пасічник). 3. Він при зустрічі завжди вклоняється ввічливо ґречно (О. Близько). 4. Ярина не витримала й засміялась а за нею захихотіли зареготали заіржали дівчата (О. Ільченко). 5. Вони побігли навпростець навпрямки напролом
(П. Загребельний).

Укажіть речення, ускладнені звертаннями та однорідними членами. Поясніть розділові знаки в них.

 

ГДЗ відповідь:

501