українська мова 5 клас гдз

Номер 512

Умова:

До поданих іншомовних слів доберіть антоніми. Слова запишіть парами.
Старт, епілог, симпатія, егоїзм.
Визначте в словах іншомовного походження орфограми, поясніть правопис слів.
Складіть і розіграйте діалог між двома читачами районної бібліотеки, один з яких ще не знає правил користування книгозбірнею, інший підказує йому, як записатися, як добирати літературу. У репліках діалогу використайте подані в рамці синоніми.
Спочатку, насамперед, передовсім; розповісти, розказати, повідомити; з'ясувати, дізнатися, визначити; відшукати, знайти; шафи, стелажі; скринька, ящик; розмовляти, говорити, спілкуватись.
Складіть і розіграйте діалог між п'ятикласницею та її бабусею. Дівчинка обстоює думку про шкідливість однакового для всіх учнів одягу. Бабуся наполягає на перевагах єдиної шкільної форми. У репліках діалогу використайте подані в рамці антонімічні пари.
Користь - шкода; радість - сум; сміх - сльози; однаковий - різноманітний; подібний - відмінний; смак - несмак; однотонний - різнокольоровий; праця - відпочинок; зібраність - розслабленість;
увага - неуважність.

 

ГДЗ відповідь:

Старт - фініш, епілог- пролог, симпатія - антипатія, егоїзм - альтруїзм.