українська мова 5 клас

Номер 523

Умова:

Прочитайте речення. У вказаній послідовності зробіть лексичний розбір виділених слів.
1. У моїм садку витають пахощі густі. Приберіг я любим друзям груші золоті. І дідусь поважно скаже дітям у гурті, що у мене, у онука, руки золоті (В. Бровченко). 2. «Тепер головне - свіжа сорочка і чиста совість», - усміхнувся тато (М. Стельмах).
3. Душа моя летить за клином журавлиним (Є. Гуцало).

1. Поясніть лексичне значення слова (краще з використанням словника).
2. Поясніть, до багатозначних чи однозначних слів воно належить.
3. Скажіть, у прямому чи переносному значенні слово вжите.
4. Доберіть до нього синоніми, антоніми (якщо це можливо), назвіть його омоніми (якщо є).

 

ГДЗ відповідь:

1. У моїм садку витають пахощі густі. Приберіг я любим друзям груші золоті. І дідусь поважно скаже дітям у гурті, що у мене, у онука, руки золоті. 2. «Тепер головне - свіжа сорочка і чиста совість», -усміхнувся тато. 3. Душа моя летить за клином журавлиним.
1. Золоті (груші) - тут: кольору золота. Слово багатозначне, вжите в переносному значенні.
Синоніми: жовті, жовто-гарячі, блискучо-жовті. Антонімів, омонімів немає.

2. Золоті (руки) - тут: дуже цінні, варті поваги, роботящі. Слово багатозначне, вжите в переносному значенні.
Синоніми: вмілі, працьовиті, роботящі. Антонімі невмілі, ледачі, коряві. Омонімів немає.

3. Свіжа (сорочка) - тут: чиста. Слово багатозначне, вжите в переносному значенні.
Синоніми: чиста, випрана, нова. Антоніми: брудна, невипрана, стара. Омонімів немає.

4. Чиста (совість) - тут: незаплямована, невинна, безгрішна. Слово багатозначне, вжите в переносному значенні.
Синоніми: чиста, випрана, нова. Антоніми: незаплямована. Омонімів немає.

5. Клин (журавлиний) - тут: ряд живих істот або однорідних предметів, які рухаються один за одним, утворюючи кут.
Слово багатозначне, вжите в переносному значення.
Синонім: ключ, трикутник. Омонімів немає.