українська мова 5 клас гдз решебник

Номер 527

Умова:

Прочитайте. Визначте тему та головну думку тексту.
Давні назви Дніпра
Давня назва Дніпра - Борисфен. Так називали цю могутню річку скіфи. Вчені вважають, що перекласти цю давню назву можна так: «вепр-ріка».
У легендах скіфів дикий кабан посідав особливе місце. Вони вірили, що під час всесвітнього потопу бог у подобі вепра пірнув на дно океану, іклами підняв землю, що потонула, й міцно утвердив її на місці. Вепра шанували й інші древні народи.
Ще одна давня назва Дніпра - Славутич, що означає «син Слави» . У слов'ян Слава, очевидно, була богинею військової доблесті. Тому на полі бою воїни кричали: «Слава!» Вигук «ура» значно пізніше був запозичений у татаро-монгольських завойовників.
Для нас Дніпро так само є річкою слави. Недаремно на його високому березі поховано нашого славного поета Тараса Шевченка.
За М. Янком.
Чи можна сказати, що в основу змісту тексту покладено етимологічні
дослідження? Походження яких слів досліджено?
Лексичне значення виділеного слова з'ясуйте за тлумачним словничком.
Доберіть синоніми до слів давній, пірнути, шанувати, доблесть.
Складіть план тексту, запишіть його.
За планом усно перекажіть текст.

 

ГДЗ відповідь:

План
1. Вегір-ріка.
2. Вепр у міфах різних народів.
3. Син слави.
4. Річка української слави.