українська мова 5 клас

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 58

Умова:

58Відповідь:

58
(стара версія 2013)


Номер 58

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери є (є) або и (ї) та знімаючи риски. Поясніть написання особових закінчень дієслів.
1. Щедрість материнських добрих рук ми ще у житті не/оцінили (Д.Луценко). 2. Ти ріки повертаєш і зсува..ш гори. Але дозволь почути, як ти з матір'ю говор..ш (Д. Чередниченко). 3. З ким ти поділ..ш вірную розмову? (Л. Боровиковський). 4. Нехай не/ятрять прикрощі душі! Нехай квітує щирість поміж нами (М. Луків).

 

ГДЗ відповідь:

1. Щедрість материнських добрих рук ми ще у житті не оцінили. 2. Ти ріки повертаєш і зсуваєш гори. Але дозволь почути, як ти з матір'ю говориш. З. 3 ким ти поділиш вірную розмову? 4. Нехай не ятрять прикрощі душі! Нехай квітує щирість поміж нами.

Загрузка...