українська мова 5 клас гдз Глазова решебник

Номер 82

Умова:

У вказаній послідовності зробіть синтаксичний розбір (усно) таких словосполучень: батькова порада; написати вірш; співати дзвінко.
1. Назвіть головне й залежне слова.
2. Поставте запитання від головного слова до залежного.
3. Визначте, якими частинами мови виражені головне й залежне слова.
4. Укажіть, як граматично пов'язане головне слово із залежним: за допомогою тільки закінчення або за допомогою закінчення та прийменника одночасно.

 

ГДЗ відповідь:

082