українська мова 5 клас ГДЗ

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 83

Умова:

83Відповідь:

83
(стара версія 2013)


Номер 83

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Випишіть із речень два словосполучення, зробіть їх синтаксичний розбір (письмово).
1. Красива осінь виш..ває клени ч..рвоним, жовтим, срібним, золотим (Л. Костенко). 2. В..шиває осінь по канві з..леній золоті квітки. Квіти ож..вають, із д..рев спадають жовті нагідки (Олександр Олесь). 3. Л..тить до вирію, до теплої мети гусей згуртованих черга ширококрила (М. Рильський).

 

ГДЗ відповідь:

1. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. 2. Вишиває осінь по канві зеленій золоті квітки. Квіти оживають, із дерев спадають жовті нагідки. 3. Летить до вирію, до теплої мети гусей згуртованих черга ширококрила.

083 2