українська мова 5 клас ГДЗ

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 91

Умова:

91Відповідь:

На мій погляд темою тексту є те, як Давид спіймав, а потім відпустив рибку. Головна думка тут полягає в тому, що хлопець має чутливу душу і після того, як йому вдалося спіймали рибку, він не зміг їй нашкодити, і відпустив до річки.
Вислів «чарівний світ казки» я розумію як щось невідоме, гарне, незвичайне, дуже цікаве.
Слова в переносному значенні - зіткана з сонячного проміння, розгорне світ чарівний казки, зітхає вода, райдужне око, дивитися в душу.
Я розумію, що «зітхає вода» - це значить, що коли тече річка, з неї ідуть такі специфічні звуки, «райдужне око» тому, що воно відливає всіма кольорами райдуги, «дивитися в душу» - це малось на увазі, що рибка зрозуміла, що хлопець не злий і не зробить їй шкоди.
В цьому тексті можна зустріти такі типи мовлення - розповідь, опис та роздум.
Опис золотої рибки - «Вона вмістилася в його дитячій долоні. Луска була блискуча та яскрава, наче зіткана з сонячного проміння».
(стара версія 2013)


Номер 91

Умова:

Перепишіть прислів'я, уставляючи на місці крапок дібрані з довідки підмет або присудок.
1. Усяка ... своє гніздо знає. 2. За своїм краєм ... болить. 3. Без відваги ... зазнаємо зневаги. 4. З рідної землі і ворона ... .
5. У чужій сторонці не так ... сонце. 6. Рідна земля - золота ... . 7. Воля - найдорожча ... . 8. Козача потилиця нікому не ... .

На які питання відповідають підмет і присудок? Якими частинами мови їх виражено?
Чи потрібні у сучасному житті народні прислів'я та приказки? Свою думку обґрунтуйте.

 

ГДЗ відповідь:

1. Усяка пташка своє гніздо знає. 2. За своїм краєм серце болить. 3. Без відваги ми зазнаємо зневаги. 4. З рідної землі і ворона мила. 5. У чужій сторонці не так світить сонце. 6. Рідна земля - золота колиска. 7. Воля - найдорожча нагорода. 8. Козача потилиця нікому не хилиться.