українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 91

Умова:

Перепишіть прислів'я, уставляючи на місці крапок дібрані з довідки підмет або присудок.
1. Усяка ... своє гніздо знає. 2. За своїм краєм ... болить. 3. Без відваги ... зазнаємо зневаги. 4. З рідної землі і ворона ... .
5. У чужій сторонці не так ... сонце. 6. Рідна земля - золота ... . 7. Воля - найдорожча ... . 8. Козача потилиця нікому не ... .

На які питання відповідають підмет і присудок? Якими частинами мови їх виражено?
Чи потрібні у сучасному житті народні прислів'я та приказки? Свою думку обґрунтуйте.

 

ГДЗ відповідь:

1. Усяка пташка своє гніздо знає. 2. За своїм краєм серце болить. 3. Без відваги ми зазнаємо зневаги. 4. З рідної землі і ворона мила. 5. У чужій сторонці не так світить сонце. 6. Рідна земля - золота колиска. 7. Воля - найдорожча нагорода. 8. Козача потилиця нікому не хилиться.