Тарасенкова домашня з математики 5 клас

Вправа 153

Умова:

Проведіть промінь ОМ. За допомогою транспортира по один бік від променя ОМ побудуйте кут MON, градусна міра якого дорівнює 45°, а по інший бік — кут МОК, градусна міра якого — 65°. Чому дорівнює градусна міра кута NOK?

 

Відповідь:

∟NOK = ∟MOK + ∟MON = 45° + 65° = 110°.

5L153v1