Тарасенкова Математика 5 клас

(нова версія підручника 2018)

Вправа 163

Умова:

Запишіть у вигляді виразу: 1) різниця b і а; 2) сума числа 4 і с; 3) добуток n і m; 4) частка а і числа 10.Відео розв'язання:
Відповідь:

163(стара версія 2013)


Вправа 163

Умова:

У розгорнутому куті AOD проведено внутрішні промені ОВ і ОС. Знайдіть градусну міру кута ОАВ, якщо ∟ВОС = 90° і ∟AOK = ∟COD.

 

Відповідь:

∟AOD = ∟AOB + ∟BOC + ∟COD; ∟AOB + ∟COD = ∟AOD - ∟BOC; 2∟AOB = 180° - 90°; 2∟AOB = 90°; ∟AOB = 90° : 2; ∟AOВ = 45°.