Математика 5 клас

(нова версія підручника 2018)

Вправа 203

Умова:

203Відповідь:

203(стара версія 2013)


Вправа 203

Умова:

У класі навчаються а дівчат і b хлопців. Сьогодні, у зв'язку із хворобою, на заняття не прийшли с дівчат і d хлопців. Скільки всього учнів прийшло на заняття? Обчисліть значення отриманого виразу для вашого класу на сьогодні. Поясніть, який зміст мають вирази: (а + b) - (с + d) і (а - с) + (b - d).

 

Відповідь:

У класі всього є (а + b) учнів, з нях хворі - (с + d). Тому всього на заняттях є (а + b) - (с + d) учнів.
Якщо в класі 16 дівчат і 14 хлопців, з них хворі 3 дівчат і 2 хлопці, то всього за заняттях присутні
(16 + 14) - (3 + 2) = 30 - 5 = 25 учнів. Вирази (а + b) — (с + d) і (а - с) + (b - d) позначають одно і те ж, тобто кількість присутніх учнів на заняттях.