Математика 5 клас

Вправа 315

Умова:

Чи є чотирикутник ABCD прямокутником, якщо:
1) ∟A = 90°, ∟B = 80°, ∟C = 90°, ∟D = 100°;
2) ∟A = 90°, ∟В = 90°. ∟С = 90°. ∟D = 90°;
3) AB = 4 см, ВС = 8 см, CD = 8 см, DA = 4 см;
4) АБ = 4см, ВC = 4см, CD = 4 см, DA = 8 см?

 

Відповідь:

1) Hi;      2) так;       3) ні;       4) ні.