Тарасенкова ответы Математика 5 клас відповіді

(нова версія підручника 2018)

Вправа 357

Умова:

Спростіть вираз: 1) 8 • а • 4 • b; 2) 16 • с • 5 • d; 3) m • 5 • n • 12 • 5; 4) 7x • 5y • 2; 5) 5р • 3k • 12t; 6) 3ab • 2с • 10. Назвіть числовий коефіцієнт в одержаному виразі.Відповідь:

1) 8 • а • 4 • b = 32аb;
2) 16 • с • 5 • d = 80сd;
3) m • 5 • n • 12 • 5 = 300mn;
4) 7x • 5y • 2 = 70хy;
5) 5р • 3k • 12t = 180kрt;
6) 3ab • 2с • 10 = 60аbс.Правила до параграфу "Множення натуральних чисел"

(стара версія 2013)


Вправа 357

Умова:

Побудуйте трикутник. Виміряйте його сторони та визначте його вид.

 

Відповідь:

5L357v1

∆АВС — прямокутний (∟C = 90°).
АВ = 5 см, ВС = 4 см, АС = 3 см.