Математика 5 клас решебник відповіді гдз

(нова версія підручника 2018)

Вправа 377

Умова:

377Відповідь:

Нехай в будинку n поверхів і Миколка живе в k-му під'їзді, тоді на кожному поверсі 4n квартир.
Маємо:
4nk + 20 = 84; де 84 - номер квартири, що ділиться на 4;
4nk = 84 - 20;
4nk = 64;
nk = 64 : 4;
nk = 16.
Звідси n може дорівнювати 8 або 16, бо в будинку 5 поверхів є точно.
Нехай в m-му під'їзді живе Василько, тоді 4nm + 12 = 172; де 172 - номер квартири, що ділиться на 4
4nm = 172 - 12;
4nm = 160;
nm = 160 : 4;
nm = 40.
Звідси n може дорівнювати 8, або 10, або 20, або 40. Отже n = 8 - спільне.
Відповідь: 8 поверхів.Правила до параграфу "Множення натуральних чисел"

(стара версія 2013)


Вправа 377

Умова:

Кут С трикутника ABC дорівнює 60°. Кут В — на 40° менший від кута А. Знайдіть кут В.

 

Відповідь:

180° - 60° = 120° — сума ∟A і ∟B.
Нехай величина ∟А = х, тоді ∟B = х - 40°. Складаємо рівняння
х + (х - 40°) = 120°;
2х - 40° = 120°;
2х = 120° + 40°;
2х = 160°;
х = 160°:2;
х = 80°.
Тому ∟B = 80° - 40° = 40°.
Відповідь. ∟B = 40°.