Тарасенкова домашня з математики 5 клас

(нова версія підручника 2018)

Вправа 378

Умова:

378Відповідь:

378Правила до параграфу "Множення натуральних чисел"

(стара версія 2013)


Вправа 378

 

Умова:

У трикутнику ABC ∟В — прямий. ∟A на 56° більший за ∟C Знайдіть кути трикутника.

 

Відповідь:

180° - 90° = 90° — сума ∟А і ∟C.
Нехай величина ∟A = х, тоді ∟C = х - 56°. Складаємо рівняння
х + (х - 56°) = 90°;
2х - 56° = 90°;
2х = 90° + 56°;
2х = 146°;
х = 146° : 2;
х = 73°.
Тому ∟A = 73°, ∟C= 73° - 56° = 17°.
Відповідь. ∟А = 73°, ∟B = 90°, ∟C = 17°.