Тарасенкова Математика 5 клас

Вправа 440

Умова:

Спростіть вираз:
1) 11а+10а;         2) 14с-12с;
3) 6n+15n;           4) 12m+m;
5) 25р-10p+15р;  6) 8k+10k-k.

 

Відповідь:

1) 11а + 10а = (11 + 10) • а = 21а;
2) 14с - 12с = (14 - 12) • с = 2с;
3) 6n + 15n = (6 + 15) • n = 21n;
4) 12m + m = (12 + 1) • m = 13m;
5) 25р - 10р + 15р = (25 - 10 + 15) • р = 30р;
6) 8k + 10k - k = (8 + 10 - 1) • k = 17k.