по математике 5 клас відповіді

Вправа 84

Умова:

Накресліть координатний промінь. За одиничний відрізок прийміть довжину однієї клітинки зошита. Позначте на цьому промені точки А(0), В(2), C(5), D(8), K(9), Е(12). Назвіть усі отримані відрізки та знайдіть їх довжини.

 

Відповідь:

5L84v1

AB = 2, AC = 5, AD = 8, AК = 9, АЕ = 12, ВС = 3, BD = 6, BK= 7,
BЕ = 10, CD = 3,
CK = 4, CE = 7, DК = 1, DE = 4, КE = 3.