по математике 5 клас відповіді

(нова версія підручника 2018)

Вправа 84

Умова:

Накресліть координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 1 см. Позначте на цьому промені точки А(7), В(2), С(3), D(0), K(5).Відео розв'язання:Відповідь:

84Правила до параграфу "Координатний промінь"(стара версія 2013)


Вправа 84

Умова:

Накресліть координатний промінь. За одиничний відрізок прийміть довжину однієї клітинки зошита. Позначте на цьому промені точки А(0), В(2), C(5), D(8), K(9), Е(12). Назвіть усі отримані відрізки та знайдіть їх довжини.

 

Відповідь:

5L84v1

AB = 2, AC = 5, AD = 8, AК = 9, АЕ = 12, ВС = 3, BD = 6, BK= 7,
BЕ = 10, CD = 3,
CK = 4, CE = 7, DК = 1, DE = 4, КE = 3.