Математика 5 клас

Вправа 85

 

Умова:

Накресліть координатний промінь. За одиничний відрізок прийміть довжину однієї клітинки зошита. Позначте на цьому промені точки М(1), N(4), F(6), K(7), L(10), Р(11). Назвіть усі отримані відрізки та знайдіть їх довжини.

 

Відповідь:

5L85v1

MN = 3, MF = 5, МК= 6, ML = 9, MP = 10, NF = 2, NK = 3,
NL = 6, NP = 7, FK = 1,
FL = 4, FP = 5, KL = 3, KP = 4, LP = 1.