Заболотний українська мова 5 клас

Номер 102

 

Умова:

I. Прочитайте речення, знайдіть у них присудки. Від присудків поставте усно питання до виділених обставин. Визначте, якими частини мови виражені обставини, що вони називають.
1. Вітри безжально рвали тендітне вбрання на берізці (І. Цюпа). 2. Сердитий вітер після зливи трусив щосили вишню й сливу (А. Качан). 3. Журавель зітхає потихеньку (В. Малишко). 4. Чутки про подвиги Сагайдачного невдовзі дійшли до Польщі (Д. Яворницъкий). 5. Зерно нап'ється сонця в полі (В. Сосюра).
ІІ. Доберіть до прислівників синоніми (де це можливо). За потреби зверніться до словника синонімів.

 

ГДЗ відповідь:

102 1

102 2