українська мова 5 клас

Номер 103

Умова:

І. Прочитайте прислів'я та поясніть їхнє значення. Зверніть увагу на написання виділених слів.
1. Чого вранці не зробиш, того ввечері не здоженеш. 2. Вода, що витекла, назад не повернеться. 3. Хто влітку пісні співає, той узимку сльози проливає. 4. На рідній землі тепло і вдень і вночі. 5. Восени - багач, а навесні - прохач. 6. Хто в четвер скаче, той у п'ятницю плаче. 7. Гірко поробиш, солодко з'їси.
II. Запишіть речення під диктовку вчителя або однокласника. Написане уважно звірте з надрукованим. Чи правильно ви написали виділені прислівники?
ІІІ. Підкресліть обставини як члени речення. Надпишіть над ними питання, які вони відповідають. Які з обставин протилежні за значенням?

ГДЗ відповідь:

103