Заболотний українська мова 5 клас

Номер 106

 

Умова:

I. Прочитайте фразеологізми. Як ви розумієте їхнє значення? Доберіть до кожного фразеологізму синонімічний прислівник з довідки.
Наче грім серед ясного неба, за тридев'ять земель, від усієї душі, за сімома замками, просто неба, куди оком не глянеш.
Довідка. Надворі, скрізь, несподівано, щиро, надійно, далеко.
II. Складіть і запишіть три речення з дібраними прислівниками (на вибір). Прислівники підкресліть як члени речення.

 

ГДЗ відповідь:

І. Наче грім серед ясного неба - несподівано, за тридев'ять земель - далеко, від усієї душі - щиро,
за сімома замками - надійно, просто неба - надворі, куди оком не глянеш - скрізь.

II. Несподівано настала зима. Діти щиро привітали вчительку зі святом. Надворі було холодно.