українська мова 5 клас

Номер 110

 

Умова:

І. Прочитайте речення вголос, дотримуючись правильної інтонації. Знайдіть у кожному з них однорідні члени речення та слово, до якого вони відносяться. Визначте засоби зв'язку однорідних членів речення.
1. Теплом дихала настояна на квітах і травах земля (Ю. Збанацький).
2. Вода гоготіла, гурчала струмками (В. Іваненко).
3. Легко й радісно зітхнув густий парк із столітніми дубами (С. Васильченко).

II. Накресліть схеми однорідних членів речення, позначаючи кожен однорідний член речення кружечком. У схемах поставте відповідні сполучники та розділові знаки (у разі їх наявності).

 

ГДЗ відповідь:

І.1. Теплом дихала [настояна] на квітах і травах земля.
2. Вода гоготіла, гурчала струмками.
3. Легко й радісно [зітхнув] густий парк із столітніми дубами.
II. О і О; 0,0; О і О.