українська мова 5 клас

(підручник за програмою 2018 року)

Вправа 110

Умова:

110Відповідь:

110


Правила до параграфу

"Пароніми"


(стара версія 2013 року)


Номер 110

 

Умова:

І. Прочитайте речення вголос, дотримуючись правильної інтонації. Знайдіть у кожному з них однорідні члени речення та слово, до якого вони відносяться. Визначте засоби зв'язку однорідних членів речення.
1. Теплом дихала настояна на квітах і травах земля (Ю. Збанацький).
2. Вода гоготіла, гурчала струмками (В. Іваненко).
3. Легко й радісно зітхнув густий парк із столітніми дубами (С. Васильченко).

II. Накресліть схеми однорідних членів речення, позначаючи кожен однорідний член речення кружечком. У схемах поставте відповідні сполучники та розділові знаки (у разі їх наявності).

 

ГДЗ відповідь:

І.1. Теплом дихала [настояна] на квітах і травах земля.
2. Вода гоготіла, гурчала струмками.
3. Легко й радісно [зітхнув] густий парк із столітніми дубами.
II. О і О; 0,0; О і О.

Загрузка...

ГДЗ математика 10 клас 2018 Бевз ГДЗ математика 10 клас 2018 Істер ГДЗ українська мова 10 клас 2018 Авраменко