українська мова 5 клас

Номер 112

 

Умова:

І. Спишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте їхнє вживання. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.
1. Теплий дощ застав і птахів і людей серед поля (В. Земляк). 2. Досі кожному сниться домівка колишня і лелече гніздо на дуплистій вербі (В. Скомаровський). 3. Мати дала нам і сонце і долю (В. Крищенко). 4. Тут живуть мої старі батьки і мене у гості виглядають (М. Луків). 5. Молодь вийшла у сад погуляти поспівати та пожартувати (О. Маковей).
II. Прочитайте виразно речення, дотримуючись інтонації переліку при однорідних членах речення. Пам'ятайте, що при інтонації переліку однорідні члени речення вимовляємо однаковим тоном, з рівним за силою наголосом на кожному з них.
III. Накресліть схеми розташування однорідних членів двох речень (на вибір).

ГДЗ відповідь:

112