українська мова Заболотний гдз

Номер 120

 

Умова:

І. Поясніть, чому в першому реченні при виділених однорідних членах речення ставимо тире, у другому - двокрапку, а в третьому не ставимо ні тире, ні двокрапки.
1. Земля, і вода, і повітря - все поснуло (М. Коцюбинський). 2. До віночка вплітають різні квіти: ромашки, волошки, незабудки, чорнобривці (О. Кириченко). 3. Я спішу до землі, до зеленого дива, до свого джерела, до живої води (П. Перебийте).
II. Спишіть перше речення. Підкресліть члени речення.

 

ГДЗ відповідь:

120