Заболотний українська мова 5 клас

Номер 121

 

Умова:

I. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть однорідні члени речення та узагальнювальні слова відповідно до їхньої синтаксичної ролі в реченні. Обґрунтуйте вживання тире або двокрапки.
1. У наших лісах ростуть хвойні дерева ялини сосни кедри смереки тис (О. Шуша). 2. Баба Марина довгий свій вік трави сушила у хаті м'яту любисток липовий цвіт (С. Решетова). 3. Все усміхалося Ганнусі і небо й квіти й дерева і озера блакитні води (В. Сосюра). 4. Були колись боги Перун Дажбог Ярило (Л. Забашта). 5. Рідний дім вишні у цвіту журлива річка і запашний луг усе це пов'язано з образом матері (І. Вихованець). 6. Усе ніби поменшало і звузилося і дорога і гори і стежка в березі і круча над Россю (Є. Гуцало).
II. Накресліть схеми розташування однорідних членів у трьох реченнях (на вибір).
III. Обґрунтуйте написання слів з великої букви.

 

ГДЗ відповідь:

121