українська мова 5 клас

Номер 123

 

Умова:

І. Прочитайте текст (розділові знаки пропущено). Що з прочитаного вже знали, а що виявилося для вас новим?
Антарктида - найхолодніший материк на Землі. На більшій його частині немає нічого ні рослин ні тварин. Лише в прибережних районах є мох лишайники й нижчі водорості.
Мертві береги Антарктиди оживляють пінгвіни. Поблизу колоній пінгвінів часто можна побачити різних тварин сніжного буревісника голубоокого баклана поморника.
Усе життя тварин Антарктиди пов'язане з океаном (І. Жданова).
II. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть та поясніть вивчені пунктограми.

 

ГДЗ відповідь:

Антарктида - найхолодніший материк на Землі. На більшій його частині немає нічого: ні рослин, ні тварин. Лише в прибережних районах є мох, лишайники й нижчі водорості. Мертві береги Антарктиди оживляють пінгвіни. Поблизу колоній пінгвінів часто можна побачити різних тварин: сніжного буревісника, голубоокого баклана, поморника. Усе житія тварин Антарктиди пов'язане з океаном.