Заболотний решебник українська мова гдз 5 клас

(підручник за програмою 2018 року)

Вправа 130

Умова:

130Відповідь:

Слова першої групи мають походження з одного слова "горе" і мають подібне лексичне значення.
Слова другої групи мають різне значення і походять від різних по значенню слів.
(стара версія 2013 року)


Номер 130

 

Умова:

І. Спишіть речення, виділяючи звертання розділовими знаками. Чи є звертаннями виділені слова? Визначте вид кожного речення за метою висловлювання і прочитайте вголос із правильною інтонацією.
1. Скажи ж мені Дніпре які вітровії все кличуть тебе крізь степи і гаї!.. (М. Вінграновський). 2. Ти ж дивися Тарасику не бігай від діда (О. Іваненко). 3. Не плачте мамо не треба, і ви не журіться тату (А. Малишко). 4. Не стелись тумане не шуміть тополі (В. Сосюра). 5. Розпрягайте хлопці коні та лягайте спочивать (Нар. творчість). 6. Кораблі Шикуйтесь до походу! (В. Симоненко).
II. Підкресліть в останньому реченні головні та другорядні члени.

 

ГДЗ відповідь:

130