Заболотний решебник українська мова гдз 5 клас

Номер 130

 

Умова:

І. Спишіть речення, виділяючи звертання розділовими знаками. Чи є звертаннями виділені слова? Визначте вид кожного речення за метою висловлювання і прочитайте вголос із правильною інтонацією.
1. Скажи ж мені Дніпре які вітровії все кличуть тебе крізь степи і гаї!.. (М. Вінграновський). 2. Ти ж дивися Тарасику не бігай від діда (О. Іваненко). 3. Не плачте мамо не треба, і ви не журіться тату (А. Малишко). 4. Не стелись тумане не шуміть тополі (В. Сосюра). 5. Розпрягайте хлопці коні та лягайте спочивать (Нар. творчість). 6. Кораблі Шикуйтесь до походу! (В. Симоненко).
II. Підкресліть в останньому реченні головні та другорядні члени.

 

ГДЗ відповідь:

130