Заболотний решебник українська мова гдз 5 клас

Номер 132

 

Умова:

І. Перебудуйте усно речення так, щоб підмети в них стали звертаннями. У якому реченні звертання буде поширеним?
Зразок. Українці змалечку вивчають рідну мову. Українці, змалечку вивчайте рідну мову.
1. Оленка не забуває допомагати своїй мамі. 2. Розганяє хмари вітер. 3. Зачарувала пісня мою душу. 4. Музика рідного краю летить хвилями Дніпра.
II. Запишіть подані й утворені речення. Підкресліть граматичні основи. Порівняйте речення за такими критеріями:
а) вид за метою висловлювання; б) склад граматичної основи; в) розділові знаки.

 

ГДЗ відповідь:

132