українська мова 5 клас

(підручник за програмою 2018 року)

Вправа 139

Умова:

139Відповідь:

Б. Кожен префікс додає додаткове значення до слова "бігти", наприклад, вибігти з дому, перебігти дорогу, підбігти до автобуса, збігти з гори.
В. Префікс - це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів.
(стара версія 2013 року)


Номер 139

 

Умова:

І. Спишіть речення, виділяючи розділовими знаками вставні слова та сполучення слів, а також звертання. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.
1. Пробач мені серпневий мій світанок бо завинив здається знов, і на побачення до тебе я не зібрався, не прийшов (В. Кри-щенко).
2. Мабуть кожна дівчинка вміє плести віночок (О. Кириченко).
3. На жаль деяких видів тварин залишилося дуже мало (3 журналу).
4. Того можливо не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ (М. Рильський).
5. Це може навіть і не вірші, а квіти, кинуті тобі (Л. Костенко).

II. Поясніть значення вставних слів у реченнях. Які із цих слів можна замінити синонімічними словами?

 

ГДЗ відповідь:

1. Пробач мені, серпневий мій світанок, бо завинив, здається, знов, і на побачення до тебе я не зібрався, не прийшов.
2. Мабуть, кожна дівчинка вміє плести віночок.
3. На жаль, деяких видів тварин залишилося дуже мало.
4. Того, можливо, не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ.
5. Це, може, навіть і не вірші, а квіти, кинуті тобі.