українська мова Заболотний ГДЗ

Номер 145

 

Умова:

I. Прочитайте речення. Доведіть, що всі вони є складними. Скільки частин має кожне речення?
1. Ще тримались по садках пізні сливи, як раптово пішов сніг (Є. Гуцало). 2. Шелестить пожовкла кукурудза, ніжиться під вересневим сонцем врунистими сходами озимина (І. Цюпа). 3. Наді мною вечір жменями засіває зорі, а біля мене арфами бринять підморожені верби, а під ногами голубі тіні бавляться із снігом... (М. Стельмах). 4. Туман над лугом колихався, кричали у гаю сичі (М. Луків). 5. Малу павутиноч-ку вітер відносить, за неї чіпляється сивий бур'ян (М. Луків).
II. Випишіть спочатку речення із сполучниковим зв'язком, а потім - із безсполучниковим. Підкресліть граматичні основи.
III. Прочитайте вголос два речення (на вибір), дотримуючись відповідної інтонації.

 

ГДЗ відповідь:

145