українська мова Заболотний ГДЗ

(підручник за програмою 2018 року)

Вправа 145

Умова:

145Відповідь:

145


Правила до параграфу

"Префікс і суфікс"


(стара версія 2013 року)


Номер 145

 

Умова:

I. Прочитайте речення. Доведіть, що всі вони є складними. Скільки частин має кожне речення?
1. Ще тримались по садках пізні сливи, як раптово пішов сніг (Є. Гуцало). 2. Шелестить пожовкла кукурудза, ніжиться під вересневим сонцем врунистими сходами озимина (І. Цюпа). 3. Наді мною вечір жменями засіває зорі, а біля мене арфами бринять підморожені верби, а під ногами голубі тіні бавляться із снігом... (М. Стельмах). 4. Туман над лугом колихався, кричали у гаю сичі (М. Луків). 5. Малу павутиноч-ку вітер відносить, за неї чіпляється сивий бур'ян (М. Луків).
II. Випишіть спочатку речення із сполучниковим зв'язком, а потім - із безсполучниковим. Підкресліть граматичні основи.
III. Прочитайте вголос два речення (на вибір), дотримуючись відповідної інтонації.

 

ГДЗ відповідь:

145

Загрузка...

ГДЗ математика 10 клас 2018 Бевз ГДЗ математика 10 клас 2018 Істер ГДЗ українська мова 10 клас 2018 Авраменко