українська мова 5 клас

Номер 148

 

Умова:

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та добираючи з довідки сполучник для зв'язку частин складного речення.
1. Молоденькому вітру здалося, ... всі хмари він прож(е,и)не (М. Доленго). 2. Л(е,и)тить ворон із чужих сторін, ... він крила має (Нар. творчість). 3. Спершу ти мене підвези, ... потім я на тобі поїду (Нар. творчість). 4. Для того є муха на світі, ... ледарі (не)спали (Нар. творчість).
Довідка. Бо, щоб, що, а.
II. Складіть і запишіть одне складне речення із сполучниковим зв'язком і одне -із безсполучниковим зв'язком.

 

ГДЗ відповідь:

I. 1. Молоденькому вітру здалося, що всі хмари він прожене.
2. Летить ворон із чужих сторін, бо він крила має.
3. Спершу ти мене підвези, а потім я на тобі поїду. Для того є муха на світі, щоб ледарі не спали.

II. Добре тому ковалеві, що на обидві руки кує! Рада б зірка зійти - чорна хмара заступає.