домашня робота Заболотний 5 клас українська мова

Номер 153

 

Умова:

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть і обґрунтуйте пунктограми. Як з'єднані частини складних речень?
1. Місяць в травах росяних купався по степу світилась ковила (Б. Мозолевський). 2. Із-за тину привітно виглядає соняшник а за хатою хвилюється золотий пшеничний лан (О. Костенко). 3. Пройшли перші травневі дощі і розгорнулося листя київських капітанів (В. Пархоменко). 4. Учені виявили що в далекому минулому територію нашої країни покривав лід (П. Клушанцев). 5. Не має спочинку ріка бо течія річки стрімка (О. Шугай).
II. Підкресліть члени речення в другому та третьому реченнях.

 

ГДЗ відповідь:

153