українська мова 5 клас

Номер 155

 

Умова:

Виконайте завдання одного з варіантів.
ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть чотири складних речення, об'єднаних однією темою - історія вашого міста (села). Два речення мають бути із сполучниковим зв'язком.
ВАРІАНТ Б. Пригадайте й запишіть невелику розповідь (легенду, переказ) про історію вашого міста (села) чи його походження. Використайте в структурі тексту щонайменше два складних речення (одне зі сполучниковим зв'язком, інше - із безсполучниковим).

 

ГДЗ відповідь:

155