ГДЗ Заболотний українська мова 5 клас

Номер 156

 

Умова:

І. Знайдіть і випишіть складні речення. Розставте пропущені розділові знаки та підкресліть граматичні основи. Назвіть види зв'язку частин складних речень.
1. Кричали десь над Ніжином сичі і небо в сад обтрушувало зорі (Б. Мозолевський).
2. Прийшла весна шумить Десна та хвилі розганяє (М. Кононенко).
3. Ось налетить вітер і почне безжально зривати осінню красу зажуреного клена (О. Копиленко).
4. У бур'янах блукає літо картопля квола там росте (В. Сосюра).
5. Мене водило в безвісти життя, та я вертався на свої пороги (Д. Павличко).
6. Наталчин дідусь Гордій змайстрував човен і частенько влітку катав на ньому онуку (Л. Вишневецький).

II. Складіть усно два складних речення, частини яких були б з'єднані сполучниками щоб, бо.
III. Виконайте письмовий синтаксичний розбір виписаних складних речень.

 

ГДЗ відповідь:

nemae