українська мова 5 клас

Номер 160

 

Умова:

І. Перебудуйте подані речення так, щоб слова автора стояли після прямої мови. Як це вплине на вживання розділових знаків? Утворені речення запишіть.
1. Бджола каже: «Годуй мене до Купала Ивана, то зроблю з тебе пана» (Нар. творчість).
2. В одному з віршів Микола Сингаївський писав: «Я люблю наш тихий сад і осінній листопад».
3. Поле каже: «Я зеленію, бо засіває мене праця людська» (В. Сухомлинський).
4. Усміхнувшись, гукнув подорожній: «Здоровенькі були, пастушки!» (В. Скомаровський).
5. Вовк у лося запитав: «Ти чому рогатий став?» (Є. Гуцало).

II. Поясніть, як ви розумієте зміст першого речення. Що ви знаєте про свято Івана Купала?

 

ГДЗ відповідь:

1. «Годуй мене до Купала Йвана, то зроблю з тебе пана», - каже бджола.
2. «Я люблю наш тихий сад і осінній листопад», - писав в одному з віршів Микола Сингаївський.
3. «Я зеленію, бо засіває мене праця людська», - каже поле.
4. «Здоровенькі були, пастушки!» - усміхнувшись, гукнув подорожній.
5. «Ти чому рогатий став?» - вовк у лося запитав.