Заболотний українська мова 5 клас

Номер 177

 

Умова:

До кожного слова доберіть з довідки й запишіть звуковий відповідник. Вимовте звуки, з яких складаються слова.
Які із цих звуків голосні, а які - приголосні?

Люк, льон, лінь, лан, лань.
Довідка. [л'он], [л'ін'], [лан'], [лан], [л'ук].

 

ГДЗ відповідь:

Люк - [л'ук]; льон - [л'он]; лінь - [л'ін']; лан - [лан]; лань - [лан'].