українська мова 5 клас

Номер 183

 

Умова:

Випишіть спочатку послідовно слова з м'якими приголосними, а потім - з твердими, що напівпом'якшуються.
Сівалка, місто, архітектура, ансамбль, трамвай, робітник, Умань, рання, схожі, Ніна.
Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, то з перших букв виписаних слів кожної групи прочитаєте назви планет.

 

ГДЗ відповідь:

183 1

183 2