українська мова 5 клас

Номер 185

 

Умова:

І. Прочитайте вголос слова. Знайдіть у кожному з них і вимовте вголос спочатку дзвінкі приголосні, а потім - глухі. Знайдіть пари слів, які розрізняються лише одним звуком.
Гриб, грип, флепіка, жолудь, плоди, плоти, ґудзик, дзеркало, бджола.
II. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією.

 

ГДЗ відповідь:

185