українська мова 5 клас

Номер 187

 

Умова:

Прочитайте по черзі один одному пари слів, чітко й виразно вимовляючи кожен звук. Назвіть і схарактеризуйте усно звуки, якими ці слова розрізняються. Скористайтеся картою звуків, поданою на форзаці.
ЗРАЗОК. Рис - рись.
[с] - приголосний, глухий, твердий;
[с'] - приголосний, глухий, м'який.
Син - синь, сюди - суди, голод - холод, проріз - проріс.

 

ГДЗ відповідь:

nemae