Заболотний решебник українська мова гдз 5 клас

(підручник за програмою 2018)

Вправа 19

19

Умова:


Відповідь:

Для самостійного виконання


(стара версія 2013)Номер 19

 

Умова:

І. Спишіть речення, вставляючи пропущені закінчення прикметників та розкриваючи дужки. Визначте відмінок прикметників.
1. Осінн.. вечір жовт.. листом хмурит(ь)ся (В. Тарасенко). 2. На в(е,и)реснев.. камертон настроюються скрипки вітру (В. Боровий). 3. День догоряє десь за сутінками густ., височенн.. дубів і лип (Іван Багряний). 4. Сонячн.. промі(н,нн)я розл(е,и)валось довкола ясн.., пахуч., молоком (Є. Гуцало). 5. Перший космічн.. політ Юрія Гагаріна тривав рівно 1 годину 48 хв(е,и)лин (3 енциклопедії).
II. Користуючись тлумачним словником, поясніть лексичне значення виділених слів.
III. Підкресліть підмети і присудки.

 

ГДЗ відповідь:

019