українська мова 5 клас

Номер 198

 

Умова:

І. Спишіть речення. Підкресліть однією рискою слова, у яких звуків більше, ніж букв; двома - у яких букв більше, ніж звуків.
1. Щебечуть і джерґотять пташки, та шурхотять ящірки в траві (Марко Вовчок). 2. Шепче задумливо листя, в'яне, жовтіє, стріпує роси сріблясті (М. Рильський). 3. Спадала сутінь м'яко з далини (Б. Олійник). 4. Мальви зоріють веселковими візерунками (О. Довготі'ят).
II. Схарактеризуйте письмово за зразком звуки у виділеному слові та позначення цих звуків на письмі. Скористайтеся картою звуків, уміщеною на форзаці.
Зразок. Дощ - [дошч].
[д] - пригол., дзвін., тв., буква д;
[о] - гол., буква о;
[щ] - пригол., глух., тв., буква щ;
[ч] - пригол., глух., тв., буква щ.
3 букви, 4 звуки.

 

ГДЗ відповідь:

198 1

198 2