Заболотний українська мова 5 клас

Номер 215

 

Умова:

Визначте, за яким правилом у кожній групі слова поділено на частини для переносу. Доберіть до кожної групи 1-2 аналогічних приклади і запишіть.
1. Си-джу, ґу-дзик. 2. Мово-знавство, старо-слов'янський. 3. Буль-йон, братньо-го. 4. Даль-ній, від'-ємний. 5. Обо-рона, озе-ро.

 

ГДЗ відповідь:

215