українська мова 5 клас

Номер 218

 

Умова:

І. Вимовте вголос подані слова, звертаючи увагу на місце наголосу.
зима        зимонька
височінь  високо
озеро      озёр
II. Простежте, чи чітко й виразно звучать голосні [е], [и] у словах першої колон ки. А другої? Зробіть висновок про особливості вимови звуків [е], [и] в наголо шених і ненаголошених складах.

 

ГДЗ відповідь:

nemae