українська мова Заболотний ГДЗ

Номер 220

 

Умова:

Спишіть слова, вставляючи пропущену букву е або и. Як вимовляємо в них ненаголошені [е], [и]?
Поряд напишіть перевірні слова з наголошеними [е], [и], позначте наголос.

Безземельний, с.лянин, зупинитися, пор..нати, в..сло, х.. литися, л.лінєвий, в..чірній, в..шнєвий, т..плиці, ст..бло, ш..рокий, з..мувати, ст..лити.

 

ГДЗ відповідь:

220