Заболотний українська мова 5 клас

Номер 224

 

Умова:

І. Спишіть слова, вставляючи пропущені букви е або и. Позначте орфограму. Правильність написання слів, щодо яких маєте сумнів, перевірте за словником.
Ст..повий, майст..р, л..лека, приб..р..жний, зв..селити, тр..вога, в..дмідь, бр..ніти, м..лодія, вое..ни, дзв..нить, ч..решня, гр..міти, підземелля, з..рновий, вел..тень, кол..сати, тижд..нь, далечінь, пром..ніє, вит..рати, пш..ниця.
II. Виділені слова поділіть на частини для переносу з рядка в рядок.

 

ГДЗ відповідь:

224